Holder tett om sykehusfeil

Over 40 prosent av pasientene som feilbehandles på norske sykehus får aldri vite om det.

Det viser tall fra Statens helsetilsyn, melder NRK.

Mange leger er redde for å bli stemplet som udyktige hvis de innrømmer feil, mener legene selv.

- Det er ikke slik det skal være. Etter pasientrettighetsloven har enhver pasient et rettskrav på å få innsyn, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Haukeland universitetssykehus.

Han har forsket på legers og medisinstudenters holdninger til medisinske feil og pasientskader.

Assisterende direktør i Statens helsetilsyn Geir Sverre Braut, mener at sykehusene må rydde opp i ukulturen. (©NTB)