Setter bom for skattedata

Skattemyndighetene ønsker tilgang til bomselskapenes arkiver for å kunne avsløre bedrageri med reiseregninger, men Datatilsynet sier nei.

Datatilsynet setter bommen ned for skattemyndighetenes ønske om tilgang på bomdata. Foto: Scanpix

Datatilsynet har mottatt en rekke henvendelser fra lokale skattemyndigheter, som vil ha fakta om folks passeringer av bomringen fra bomselskapene, skriver Aftenposten.

- Dette er privat informasjon som skattemyndighetene må ha lovgrunnlag for å hente ut. Denne typen informasjon kan være interessante sett opp mot opplysninger i ligningen, som for eksempel de som har ført opp reiseregninger samt de som kjører firmabil, og andre skattepliktige forhold, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet.

Skattedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken.

- Saken er under behandling. Vi kan derfor ikke gi noen kommentar, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet. (©NTB)

---

Tidligere har Sivilombudsmannen også uttalt seg kritisk.