Sp vil ha tilknytningskrav for henteekteskap

Senterpartiets stortingsgruppe går inn for fire års tilknytning til Norge for dem som vil hente ektefelle utenfor EØS-området.

Magnhild Meltveit Kleppa går innfor fire års tilknytning til Norge for dem som vil hente ektefelle utenfor EØS. (Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX)

Oslo (NTB Anne M. Gøystdal): Det var et stort flertall i gruppa som tirsdag kveld gikk inn for forslaget.

– Kravet om tilknytning til Norge er omstridt. Men beslutningen avspeiler den frustrasjon som er i gruppa for å intensivere innsatsen mot tvangsekteskap, sier parlamentarisk leder Magnhild Meltveit Kleppa til NTB.

– Vi ønsker et bredt sett med virkemidler for å forhindre at unge mennesker skal bli utsatt for tvang, sier hun.

Splid i regjeringen

Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har gått inn for en løsning med fem års tilknytning. Det innebærer at personer som vil ha ektefelle fra land utenfor EØS-området hit til landet enten må ha jobbet eller vært under utdanning i fem år etter grunnskolen. Denne perioden trenger ikke være sammenhengende.

Forslaget har bred støtte i Arbeiderpartiets gruppe, mens SV har markert klar motstand. Arbeidet med den nye utlendingsloven har blitt en vanskelig sak for regjeringen.

Senterpartiet landet altså på ett år mindre enn hva Hanssen har foreslått.

– Det er jo en avveining hele tiden. Dette er jo tiltak som vil angå flere enn de som opplever en tvangssituasjon, sier Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sps representant i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Mot nederlag for SV

Vedtaket i Sp innebærer at SV kan stå overfor et stort nederlag. Spørsmålet om krav for å hindre såkalte henteekteskap har vært en stor symbolsak for partiet.

SVs Rolf Reikvam sier til NRK at SV er kritisk til kravet om tilknytning, og at partiet er imot å innføre krav for spesielle grupper.

– Passende grense

Sp mener fire år er mer passende grense enn fem år fordi personene som regel vil være yngre.

– Hvis vi går for fem års tilknytning, så nærmer vi oss en alder hvor mange gifter seg. Vi mener vi kan oppnå den ønskede effekten ved å innføre et krav om fire år, sier Slagsvold Vedum. (©NTB)