OL viktig for idrettsutbyggingen

Et vinter-OL i Norge vil føre til utbygging av idrettsanlegg. For samtlige regioner der et eventuelt vinter-OL skal arrangeres mangler anlegg.

Rune Gerhardsen i Oslo 2018 mener det er manko på idrettsanlegg i Oslo og sier at et OL i Oslo vil fremskynde prosessen med å få anleggene på plass.

Oslo (NTB-Trond Husø): Selv om det er Oslo-politikerne som roper høyst om at det mangler haller og andre idrettsanlegg, så er behovet størst for anlegg i Tromsø og Nord-Norge. Nettopp derfor har Tromsø-OL opplegget klart for etterbruk dersom de skulle få vinterlekene i 2018.

– Det er viktig for norsk idrett fordi vi vil få flere idrettsanlegg nord for Trondheim. Nord-Norge har lite anlegg for toppidrett på dette nivået. Mange sier på Østlandet at det er større behov her, men det er mer enn nok folk til å bruke disse anleggene i Nord-Norge, mener styreleder i Tromsø 2008 AS, Arne Myhrvold.

Vil bygge uansett

Også i Oslo er det manko på idrettsanlegg. Ifølge Rune Gerhardsen vil de uansett gjøre tilbudet bedre for idrettsinteresserte Oslo-beboere, men et OL vil framskynde prosessen.

– Det er vel ikke alt vi kommer til å bygge dersom vi ikke får OL. Ishallene trengs, men det er ikke sikkert at vi bygger dem så raskt. Da vil det ikke være finansiert og da må vi ta det på egen kappe. Ishockey, kortbane, kunstløp og curling vil lide av et eventuelt OL-avslag, sier han til NTB.

Også i Trondheim er det et skrikende behov for idrettsanlegg. Og selv om byen skulle få OL vil det fortsatt være behov for idrettshaller.

– Det er en kraftig underdekning av haller til håndball og annen type halltrening, forteller styreleder i Trondheim 2018 AS, Marvin Wiseth.

Dersom Trondheim skulle få OL vil de blant annet bygge bob- og akeanlegg på Oppdal, samt at utfor og super-G vil få nye traseer.

Nasjonalanlegg

Wiseth mener at et nytt OL i Norge må starte diskusjonen om nye nasjonalanlegg i flere idretter.

– Dette blir en utfordring for NIF om de nye anleggene skal være nasjonalanlegg. Det ville være naturlig at den søkeren som arrangerer OL i 2018 også får nasjonalanlegg. Disse anleggene vil jo da være det mest påkostede og moderne anlegget på den tiden, sier Marvin Wiseth til NTB.