Politidirektoratet: Vi kan vente oss grovere vold

Trenden framover er klar, ifølge en rapport fra Politidirektoratet. Nordmenn kan vente seg grovere vold, mer organisert kriminalitet over landegrensene, mer korrupsjon, vinningskriminalitet og mennesk

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / Scanpix

Oslo (NTB): Politidirektoratets rapport «Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2007-2009» er ikke lystig lesning. Politiet selv er bekymret for hva framtiden vil bringe.

Siden 1993 har voldskriminaliteten økt med 50 prosent.

- Den største bekymringen er at volden blir grovere, og at vold i nære relasjoner fremdeles i stor grad er et skjult fenomen, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenposten.

Noe av det som trekkes fram i rapporten, er den sterke økningen i antall anmeldte tyverisaker begått av statsborgere fra Polen og Baltikum. I 2006 ble det registrert nær 2.350 saker hvor litauiske statsborgere var mistenkt eller siktet. Det er en økning på 112 prosent fra 2002. Killengreen mener vi må regne med dette fenomenet en stund fremover, som følge av vanskelige økonomiske forhold i landene hvor gjengene kommer fra.

- Organisert kriminalitet er kommet for å bli, og vi må forvente en økning. Det er en konsekvens av åpnere grenser. Før holdt folk seg stort sett i sine egne land, sier Killengreen. (©NTB)