Her er NOKAS-dommene

Bare Metkel Betew ble dømt til forvaring da Gulating lagmannsrett avsa dom i NOKAS-saken. Alle dommene var mildere enn aktors påstand.

Foto:  
Alf Ove Hansen / SCANPIX

Hovedmannen, David Toska, og mannen som skjøt og drepte politimannen Arne S. Klungland, Kjell Alrich Schumann, fikk betydelig mildere straffer enn det aktoratet la ned påstand om. De ble dømt til fengsel i henholdsvis 15 og 13 år for grovt ran med døden til følge, og slapp dermed forvaring.

Den eneste av de tiltalte i NOKAS-saken som ble dømt til forvaring, var Metkel Betew, som fikk tolv år med en minstetid på åtte år. Han er den eneste av dem som risikerte forvaring som ikke har tilstått delaktighet i dødsranet.

William Pettersen (58) er i NOKAS-saken dømt til fire års fengsel.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om fengsel i fem år, ett år kortere enn han ble dømt til i tingretten.

William Pettersen, også omtalt som skipperen, er dømt for å ha transportert ransutstyr og ransutbyttet fra Stavanger til Østlandet. Han ble av juryen frifunnet for å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe.

58-åringen har ikke vært gjort medansvarlig for at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under ranet.

Dan Pettersen (31) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fengsel i 15 år. Det er det samme som dommen i tingretten.

Pettersen nektet straffskyld i tingretten, men endret forklaring under ankesaken og erkjente straffskyld for grovt ran. Han var ikke med på selve ranet, men hjalp ranerne i etterkant. Pettersen leide ut huset sitt i Nedre Dalgate 41 i Stavanger sentrum til David Toska. Det var her fem av ranerne søkte tilflukt etter ranet.

Alf Henrik Christensen (44) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om fengsel i 13 år, det samme som dommen i tingretten.

Christensen benekter at han har hatt noe med ranet å gjøre. Han ble av juryen kjent skyldig i å ha vært sjåfør under ranet.

Lars-Erik Andersen (30) er i NOKAS-saken dømt til åtte års fengsel. I tingretten lød dommen på 15 års fengsel.

Lars-Erik Andersen var den første som utpekte Kjell A. Schumann som den av ranerne som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under NOKAS-ranet. Aktoratet i Gulating lagmannsrett belønnet ham med å legge ned påstand om ti års fengsel, fem år kortere enn han ble dømt til i tingretten.

Andersen benektet i tingretten at han var med på ranet, men endret forklaring etter at dommen i tingretten falt, og har forklart at han var en av ranerne som var inne i tellesentralen.

Ikmet Kodzadziku (26) er dømt til elleve års fengsel i NOKAS-saken.

Aktoratet i Gulating lagmannsrett hadde lagt ned påstand om 16 års fengsel.

Kodzadziku hevder at han ikke var med på NOKAS-ranet. Han var i Stavanger ransdagen, men har forklart i retten at det var for å levere narkotika.

Kodzadziku ble i tingretten dømt til 15 års fengsel.

Thomas Ingebrigtsen (27) er i NOKAS-saken dømt til tre års fengsel.

Ingebrigtsen har under ankesaken i Gulating lagmannsrett forklart seg om flere av de andre tiltalte i saken. Aktoratet belønnet ham med å legge ned påstand om fire års fengsel, hvorav hele tre og et halvt år ble gjort betinget.

Ingebrigtsen ble i tingretten dømt til fire års fengsel. Han har ikke sittet i varetekt verken under tingrettssaken eller under ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Metkel Betew og Dan Pettersen anket NOKAS-dommen på stedet. To vedtok dommen, resten tok betenkningstid.