Isbjørn på tynn is

Isbjørneksperter sier at det haster med tiltak for å bevare bestanden.