Gravemaskinfører innser tabben for sent

Rivingen går galt da den gamle skorsteinen faller over gravemaskinen.