Fredsaktivister krysset grensen mellom Nord- og Sør-Korea

En gruppe kvinnelige fredsaktivister fra store deler av verden har krysset den tungt bevoktede grensen mellom Nord- og Sør-Korea i et symbolsk framstøt for fred på den delte halvøya.