Utsatt for bok-kaster

Boka som sneiet øret til presidenten, førte til arrestasjon for bokkasteren.