10 dyr med lattergaranti. Klarer du å ikke le?

4. oktober er dyrenes dag. Vi feirer med å le av dem.