Kongen uforstående til påstander om hemmelighold

Kongeparet mener påstandene om at kongehusets økonomi ikke er åpent tilgjengelig for allmennheten, ikke er riktige.