Nasjonalpark i fare

2000 hus står fortsatt i fare for skogbrannen som herjer nord i California i USA.