Stjernespillere angrep hverandre

73 år gamle Kapp og Mosca har vært rivaler i nesten 50 år.