Henrettelser av narkodømte skaper sterke reaksjoner

Australia har kalt tilbake sin ambassadør fra Jakarta etter at indonesiske myndigheter henrettet åtte narkotikasmuglere. To av de dødsdømte var australske statsborgere.