Tigerungene blir oppdratt av en hund

Da de ble født ville ikke moren ha dem. Gjeterhunden Blakely tok rollen som forelder.