Det isbjørnen trenger for å overleve

Et kamera festet på en isbjørn i Arktis viser hvordan det utrydningstruede dyret livnærer seg.