Snøskredet dekker en hel dal på sekunder

Da mineralselskapet Sibelco skulle sprenge i fjellet på Stjernøya, ble etterdøningene en smule større enn de hadde beregnet. Hele skredet ble filmet. Kontrollert sprengning av snømasser er vanlig når det blir mye snø i anleggene. Det var ingen arbeidere i dalen som druknet i skredet - alle var evakuert i forkant av sprengningen.