Førstedamen skal klappe pandaen – så gjør den dette