Hvordan bruke solpudder

Hvor mye solpudder skal du bruke? Og hvordan skal du fordele det?