Brann i brannstasjon

Brann i Froland brannstasjon.