Munk tatt på fersken på vindmølle

Drone oppdaget solslikkende munk på toppen av vindmøllen.