Irakiske styrker omringer Falluja

Den irakiske hæren har omringet byen Falluja med store styrker, men vil avvente med å angripe byen på grunn av faren for sivile tap.