Sender kjempebiller ut i kamp

I Japan har neshornbillen blitt et yndet «leketøy» for mange barn.