Måken tålte ikke trynet på seg selv

Denne måka er nok ikke fugleverdens smarteste.