Jeger nesten løpt ned av skremt bjørn

Svartbjørn satte plutselig i sprang rett forbi.