Hadde ikke råd til parkering - tok råfrekk manøver