Medieorganisasjoner blir hjelpere i Snowdens sak mot den norske stat

Opptak av NJ, NR og NPs pressekonferanse.