Her får nesten ingen handle

Et unikt innblikk i et av Pyongyangs handlesentra. Der er det flere ansatte enn kunder.