Her fosser vann fra demningen i Bergen

Det har oppstått en 20 meter bred brist i en midlertidig demning nedenfor Sandviksfjellet i Bergen. Rundt 40 husstander evakuert, og E39 er stengt.