Laveste renta på over 50 år

Rentekuttet ble større enn markedet forventet og sendte børsene i USA kraftig opp tirsdag kveld.