Flykter fra Libya

Utenlandske borgere kjemper for å komme seg ut av Libya.