Bli med på flytur over Grønland og Arktis

Disse fantastiske bildene fra Grønland og Arktis er et biprodukt av NASAS prosjekt "Operation Ice Bridge" som blant annet måler årlige forandringer på isens tykkelse.