Norman er møkk lei jula

Og er heller ikke noen stor fan av eierens sangstemme.