Løpsk elgokse sendte skigåerne på flukt

– Det var umulig å unnslippe ham.