Matte: Hvordan finne arealet av et kvadrat

I denne videoen lærer du å finne areal og sidelengde av et kvadrat.