Dødelig flom rammer Fiji

Folk er strandet, og krisehjelp hindret. Og mer regn skal pøse...