Konene i opprør

Pårørende etter gruveulykken i Kina krever svar fra myndighetene.