Minken nekter å gi slipp på fisken

På en fisketur i Bergen fikk Patrick de Souza Tuntland litt mer på kroken enn han hadde regnet med.