Solberg om kritikken mot asylanslag: - Etterpåklokskap

Statsminister Erna Solberg presiserer at det nedjusterte anslaget for asylsøkere til Norge, som medførte kutt i UDIs budsjett, ble tatt på faglig grunnlag og ikke var politisk bestemt.