Alligator ville ikke bli tatt bilde av - bet av turistens tommelen