- Utrolig sjeldent funn

Den er stor, rosa og sjelden.