NATO og EU prøver seg på ny tilnærming

EU og NATO er enige om å samarbeide tettere. Så var det bare å gjennomføre det i praksis.