Elgen serverte seg selv til jaktlaget

Østerå jaktlag har ikke felt en eneste elg i år, men fikk fylt opp kvoten da elgoksen serverte seg selv.