Ulempene med å være foreldre oppsummert på 30 sekunder

– De er alltid der. De blir aldri borte.