Her innser raneren megatabben

Han glemmer en vesentlig ting når han skal plyndre butikken.