Her kjøres lastebilen i vannet – med vilje

Myndighetene tar i bruk nye metoder for å hindre flom i Kina.