- Hun er kanskje ikke noe briljant menneske

Folk i Oslo er stort sett fornøyd med blå valgseier og Erna som statsminister.