En drone på størrelse med et insekt

Insektet 'Robobee' vil en dag kunne lete etter skadede i ulykkessituasjoner.