Indoneserne ber for sine liv

Innbyggerne samles for å be og søke tilflukt etter jordskjelvet.